درباره ما

احمد راستینه هفشجانی

نماینده یازدهم، چهار محال بختیاری (شهرکرد)

سوابق اجرایی :
معاون بازرسی سپاه پاسداران


میزان تحصیلات :
دکترای علوم سیاسی

دوره یازدهم، چهار محال بختیاری (شهرکرد) حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (شهرکرد)عضویت در کمیسیون:سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگیسال اول : عضو کمیسیون فرهنگیسال اول : عضو کمیسیون تلفیق

Translate|ترجمه