مقامات کره ای بدانند ما دوستان خود را در دوران سختی می شناسیم

احمد راستینه هفشجانی در رابطه ایران و کره جنوبی همواره رابطه دیرینه و خوبی بوده و سالهای متمادی شرکت های دوکشور در یک رابطه متقابل با همکاری مشترک در تلاش بودند … ادامه مطلب

Translate|ترجمه