ضرورت تعیین تکلیف وضعیت مجتمع فناوران ۲ شهرکرد

🔻مجتمع فناوران ۲ در حدود ۱۰ سال بلاتکلیفی در قالب فرصتی به منظور ایجاد شغل برای حدود دو هزار نفر از صاحبان مشاغل خُرد و مهارت آموختگان برنامه ریزی شده بود اما متاسفانه با برنامه ریزی غلط این فرصت به نوعی تهدید تبدیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate|ترجمه